మా జట్టు

ఇన్బెర్టెక్

మా జట్టు

మా గ్లోబల్ కస్టమర్‌లకు మద్దతు ఇవ్వడానికి మాకు అంకితమైన గ్లోబల్ సేల్స్ మరియు సపోర్ట్ టీమ్ ఉంది!

టోనీ

టోనీ టియాన్
CTO

జాసన్

జాసన్ చెన్
సియిఒ

ఆస్టిన్

ఆస్టిన్ లియాంగ్
గ్లోబల్ సేల్స్ & మార్కెటింగ్ డైరెక్టర్

బెట్టీ

బెట్టీ చెన్
గ్లోబల్ సేల్స్ మేనేజర్

రెబెక్కా

రెబెక్కా డు
గ్లోబల్ సేల్స్ మేనేజర్

లిలియన్

లిలియన్ చెన్
గ్లోబల్ సేల్స్ మేనేజర్

రుబ్బి

రుబ్బి సూర్యుడు
గ్లోబల్ సేల్స్ & టెక్ సపోర్ట్